Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook

Fotóalbumok

«     3  4  5  6  7  8  [ 9 ] 10  11  12  13  14  15       »
2020-06-29

Nyár a betűtengerben címmel szerveztünk olvasótábort első és második osztályos kisdiákoknak június 29-július 3-ig. A programban mesék olvasása és feldolgozása, kézműves foglalkozások, szabadtéri játékok  és kirándulás is helyet kapott.

2020-05-15

A Helytörténeti Gyűjtemény több mint ötezer papíralapú képert őriz Balassagyarmat jeles személyiségeiről, a városhoz kötődő családokról, a város épületeiről, utcáiról, rendezvényekről stb. 

A fotóanyag nyilvántartása a bemutatkozó oldalon található meg.

2020-05-14

 „Nógrád vármegyének Hont vármegyével határos dél-nyugoti szélén, azon bájoló és az egész vármegyének legnagyobb síksága terül szét, melyen a szabályozatlan Ipoly folyó medre a málnapataki határtól kezdve a Hont megyei Kóvárig a vármegyén keresztül kanyarog. Ennek a harmadrangú folyamnak bal partján fekszik Balassa Gyarmat városa nyugotról kelet felé hosszúkásan, dél és kelet felé mindinkább szétterjeszkedve. Észak felől az Ipolyon túl sík rétség zöldell a város átellenében emelkedő és nehány év előtt még jó bort termő s csinos borházakkal megrakott hegyvonalig” – írta Nagy Iván 1894-ben, I. Ferenc József császár és király balassagyarmati látogatása alkalmából megjelent várostörténeti esszéjében.

A magyar képes levelezőlapok története a millenniummal kezdődik, 1896-tól jelennek meg magyar kiadók közreműködésével városképeket is tartalmazó postai levelezőlapok. Vélhetőleg az első balassagyarmati kiadású lap szerepel a könyv borítóján, melyről az 1898. júniusi Nógrád-Honti Ellenzék a következőket írja: „Képes levelezőlapok. Wertheimer Zsigmond b.-gyarmati könyvkereskedő igen tetszetős kiállítású levelezőlapokat készíttetett s hozott közforgalomba. A lapok B.-Gyarmat város látképét, a fő-utcza egy részletét, a megyeházat, a Mária Valéria közkórházat, fogházat és a kékkői várat ábrázolják színes és sikerült kivitelben. Egy-egy példány ára 5 kr.” Balassagyarmat 20. század eleji patinás hangulatát rengeteg képeslap őrzi. Dr. Csekey László és a Madách Imre Városi Könyvtár gyűjteményét reprezentálják a honlapunkra (és egyben a Balassagyarmat régi képeslapokon című, 2015-ben megjelent kötetünkbe) válogatott, második világháború előtti darabok, melyekkel felidézzük Balassagyarmat egykori épületeit, városképét, szellemiségét.

A város jelenlegi kinézetét meghatározó középületek többsége a 20. század első évtizedeire elkészült. A polgári konzervativizmus mellett a várost mindig is jellemezte egyfajta termékeny korszerűség és modernitás, mely épületeiben is megnyilatkozott. A klasszicizmus, a nemzeti romantika, a szecesszió vagy az art deco legkorábbi hazai példái is megjelentek házainkon, s többnyire máig megtartották eredeti megjelenésüket, dekoratív stukkóikkal őrizve a város századfordulós hangulatát. A 20. századelő neves építészei – Wälder Gyula, Hübner Jenő – mellett a helyi építőmesterek – például Karlik János, Magos (Munk) Dezső, Magyar (Ungár) Vilmos, Manóssy Alajos, Mohácsy László, Szeghő (Sztancsik) Lajos – jó ízlését tükrözi a képeslapsorozat. (A század első évtizedeiben gyakran előfordult a nem magyaros hangzású személynevek magyarra cserélése. Az azonosíthatóság érdekében kötetünkben az eredeti nevet minden esetben zárójelben közöljük.) Jó lenne, ha a ma polgárai is meg tudnák őrizni ezt az emberközeli építészetet, s az új épületek illeszkednének a kisváros hangulatához.

Meghívjuk önt egy sétára, melyet a trianoni döntéssel elcsatolt szőlőhegyről, a Márton-hegyről kezdünk. A város látképét bemutató képeslapok után az egykori Kóvár felől közelítjük meg Balassagyarmatot, s haladunk egészen a kórházig.

Jöjjön velünk, pillantsunk be a régi, esetleg már eltűnt házak között az akkori polgárok életének kulisszái közé!

 

2020-05-13

A könyvtár március végén kezdte meg a könyvek szállítását, mely lehetővé teszi, hogy olvasóink a zárva tartás ideje alatt is olvasnivalóhoz jussanak. A szolgáltatást elsősorban az idősebb olvasóink kedvéért indítottuk el, de a fiatalabbak is élnek a lehetőséggel.

2020-05-13

A zárás alatt is dolgozunk. A könyvszállítás mellett új könyvek érkeznek, és kerülnek be az állományunkba, polcokat, raktárakat rendezünk. Rendszer karbantartási feladatok is zajlanak.

2020-03-12

Tegnap bensőséges hangulatban, sok régi barát társaságában hallgathattuk meg Horváth Lászlóné Pötyi néni élettörténetét. Ő és családja életén keresztül megismerhettük, hogyan próbált a nehéz időszakokban talpon maradni Balassagyarmaton egy polgári család. Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait!

2020-02-21

Igazán sokan voltak kíváncsiak Olexa Miklós bútorgyári visszaemlékezésére. Az emlékek felidézése közben a Bozányné Nemes Rita által összeállított vetítés képei röpítették vissza a vendégsereget a régmúltba. Az előadás végén Gere József elevenítette fel, hogyan segítette a bútorgyár a modellezőket, Kovács Zoltán faipari mérnök pedig Csonka Attiláról szólt. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek!

2020-01-21

Madách Imre születésének 197. évfordulója alkalmából rendezte meg könyvtárunk a megyei Madách-ünnepséget január 21-én. A nagy hagyományokra visszatekintő rendezvény "A magyar kultúra napjával" is összefonódik. Az ünnepség első állomásaként megkoszorúztuk Sidló Ferenc Madách-szobrát, majd a könyvtár galériáján Petró György szobrászművész nyitotta meg a Horváth-Endre díjas Mózer Erzsébet és Szenográdi Szabina képzőművészek tárlatát. A Madách-ünnepségen Dörner György és Koltai Róbert színművész vehette át Nógrád Megye Madách Imre Díját. Az emelkedett hangulathoz hozzájárult Csernák János színművész előadása, valamint Vadkerti Imre, Zsapka Attila, Sipos Dávid akusztikus triójának lélekemelő műsora, amit a szép számú közönség vastapssal köszönt meg.

2020-01-16

2020. január 16-án nagy sikerű előadást tartott nálunk Merczel Mária, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott játékmestere. Tényleg megismerhettük az Operaház "titkos" életét, elsősorban azt, hogy milyen hatalmas, összetett munka van egy-egy előadás mögött, amit mi, kívülállók nem is sejtünk. És mindezt egy kitűnő előadótól hallhattuk, akinek élete az opera. Köszönjük!
Aki nem jött el, de szívesen hallana ezekről a dolgokról, kattintson az alábbi linkre:
https://youtu.be/uBTYsMVZeQ0

Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook