Tel : (35) 300 290, (35) 300 622
E-mail: mivkbgy@gmail.com
2018. február 19 - Zsuzsanna

Olvasóterem - kézikönyvtár

A 32 férőhelyes olvasótermünkben található kézikönvtári állomány – lexikonok, szótárak, enciklopédiák, tanulmánykötetek, adattárak, kronológiák – nagyságrendje meghaladja a háromezret.

Ezek a dokumentumok helyben használhatóak, indokolt esetben hétvégére kölcsönözhetőek. Olvasói kérésre szkennelést, nyomtatást illetve fénymásolást vállalunk.

Igény szerint irodalomkutatást, bibliográfiát készítünk. A könyvtárunk állományából hiányzó műveket más, nagyobb, illetve speciális gyűjtőkörű könyvtárakból szerezzük be olvasóinknak könyvtárközi kölcsönzéssel.

Tájékoztatási feladataink közé tartozik a középiskolás diákok könyvtárhasználati ismereteinek és önálló információszerzésének elmélyítése, melynek érdekében különböző programokat szervezünk.

Népszerű foglalkozásaink:

  • Könyvtárbemutató, a szolgáltatások megismertetése

  • Integrált könyvtári rendszer bemutatása

  • Katalógushasználat (hagyományos, számítógépes)

  • A kézikönyvek típusai és használatuk (lexikon, enciklopédia, szótár, adattár, kronológia)

  • A dokumentumtípusok (hagyományos és nem hagyományos dokumentumok)

  • Folyóiratismertetés

  • A tájékoztatás hagyományos és korszerű eszközei (Internet, adatbázisok) 

 

Természetesen a felsoroltakon túl egyéni igényeket is teljesítünk.