Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook

Képeslapgyűjtemény - ízelítő a gyűjteményből

 „Nógrád vármegyének Hont vármegyével határos dél-nyugoti szélén, azon bájoló és az egész vármegyének legnagyobb síksága terül szét, melyen a szabályozatlan Ipoly folyó medre a málnapataki határtól kezdve a Hont megyei Kóvárig a vármegyén keresztül kanyarog. Ennek a harmadrangú folyamnak bal partján fekszik Balassa Gyarmat városa nyugotról kelet felé hosszúkásan, dél és kelet felé mindinkább szétterjeszkedve. Észak felől az Ipolyon túl sík rétség zöldell a város átellenében emelkedő és nehány év előtt még jó bort termő s csinos borházakkal megrakott hegyvonalig” – írta Nagy Iván 1894-ben, I. Ferenc József császár és király balassagyarmati látogatása alkalmából megjelent várostörténeti esszéjében.

A magyar képes levelezőlapok története a millenniummal kezdődik, 1896-tól jelennek meg magyar kiadók közreműködésével városképeket is tartalmazó postai levelezőlapok. Vélhetőleg az első balassagyarmati kiadású lap szerepel a könyv borítóján, melyről az 1898. júniusi Nógrád-Honti Ellenzék a következőket írja: „Képes levelezőlapok. Wertheimer Zsigmond b.-gyarmati könyvkereskedő igen tetszetős kiállítású levelezőlapokat készíttetett s hozott közforgalomba. A lapok B.-Gyarmat város látképét, a fő-utcza egy részletét, a megyeházat, a Mária Valéria közkórházat, fogházat és a kékkői várat ábrázolják színes és sikerült kivitelben. Egy-egy példány ára 5 kr.” Balassagyarmat 20. század eleji patinás hangulatát rengeteg képeslap őrzi. Dr. Csekey László és a Madách Imre Városi Könyvtár gyűjteményét reprezentálják a honlapunkra (és egyben a Balassagyarmat régi képeslapokon című, 2015-ben megjelent kötetünkbe) válogatott, második világháború előtti darabok, melyekkel felidézzük Balassagyarmat egykori épületeit, városképét, szellemiségét.

A város jelenlegi kinézetét meghatározó középületek többsége a 20. század első évtizedeire elkészült. A polgári konzervativizmus mellett a várost mindig is jellemezte egyfajta termékeny korszerűség és modernitás, mely épületeiben is megnyilatkozott. A klasszicizmus, a nemzeti romantika, a szecesszió vagy az art deco legkorábbi hazai példái is megjelentek házainkon, s többnyire máig megtartották eredeti megjelenésüket, dekoratív stukkóikkal őrizve a város századfordulós hangulatát. A 20. századelő neves építészei – Wälder Gyula, Hübner Jenő – mellett a helyi építőmesterek – például Karlik János, Magos (Munk) Dezső, Magyar (Ungár) Vilmos, Manóssy Alajos, Mohácsy László, Szeghő (Sztancsik) Lajos – jó ízlését tükrözi a képeslapsorozat. (A század első évtizedeiben gyakran előfordult a nem magyaros hangzású személynevek magyarra cserélése. Az azonosíthatóság érdekében kötetünkben az eredeti nevet minden esetben zárójelben közöljük.) Jó lenne, ha a ma polgárai is meg tudnák őrizni ezt az emberközeli építészetet, s az új épületek illeszkednének a kisváros hangulatához.

Meghívjuk önt egy sétára, melyet a trianoni döntéssel elcsatolt szőlőhegyről, a Márton-hegyről kezdünk. A város látképét bemutató képeslapok után az egykori Kóvár felől közelítjük meg Balassagyarmatot, s haladunk egészen a kórházig.

Jöjjön velünk, pillantsunk be a régi, esetleg már eltűnt házak között az akkori polgárok életének kulisszái közé!

 

 
Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook